Krátkodobé psychoterapie

Kategória: 
E-knihy
Zameranie: 
psychoterapia
Väzba: 
e-kniha
Počet strán: 
299
ISBN: 
0
6.00€

Krátkodobé formy psychoterapeutických intervencií môžu viesť u pacientov s rôznymi psychogénnymi poruchami k zmierneniu ťažkostí alebo i k významnému pozitívnemu zvratu v priebehu poruchy. Eugen a Manfred Bleuler (1983) sa v Učebnici psychiatrie v súvislosti s psychoterapiou vyjadrili: „Každý jasný a pevný medziľudský vzťah pôsobí ukľudňujúco a uvoľňujúco.“ A na inom mieste poznamenávajú: „Väčšinu zvláštnych psychoterapeutických techník môžeme chápať ako prostriedky k prehĺbeniu vzťahu lekára a pacienta.“

Leonard SMALL nám vo svojej knihe podáva zasvätený prehľad problematiky krátkodobých psychoterapií, ktoré, ako ukazujú praktické skúsenosti, sa dajú využiť aj u nás. Tieto formy terapie sú pre terapeuta emočne často veľmi náročné. Okrem teoretickej prípravy je, ako aj pri iných formách terapie, žiaduca dostatočne dlhá a hlboká skúsenosť terapeuta vo výcviku (či už individuálnom alebo skupinovom; najlepšie v oboch formách) a supervízia (napr. v bálintovskej skupine kolegov, ktorí majú tiež skúsenosti s touto formou terapie).
Ph.D. Leonardovi SMALLovi ďakujeme za láskavý súhlas k podrobnému slovenskému konspektu jeho monografie.

Z originálu: Leonard Small Ph.D.: The Briefer Psychotherapies. Revised Edition. Brunner/Mazel, New York, 1979
Podrobný konspekt pripravila Romana Krasulová Vydavateľstvo F, Bratislava, 2019

Vypredané: 
90