Puberta

Poradenstvo a psychoterapie orientované na vzťahovú väzbu s kazuistikami

Skladom: 
Skladom
Kategória: 
Knihy
Zameranie: 
psychoterapia
vzťahová väzba
Väzba: 
brožovaná väzba
Jazyk: 
Slovenský jazyk
Počet strán: 
192
ISBN: 
978-80-99982-14-8
17.00€

Ako mladiství a ich vzťahové osoby hľadajú rovnováhu medzi potrebou väzby, odpútavania sa a autonómie. Brisch na základe teórie vzťahovej väzby a podrobných terapeutických príkladov opisuje možnosti včasnej pomoci a formy interevncií pre adolescentov a ich vzťahové osoby.
Venuje sa témam ako:

  • problémy s učením a výkonom
  • ťažkosti s vývinom sexuálnej orientácie
  • konflikty medzi individuálnym vývinom a príslušnosťou k skupine vrstovníkov
  • poruchy užívania a baživosti (alkohol, drogy, médiá)
  • poruchy s agresivitou, delikvencia
  • regulácia stresu, sebaporaňovanie, suicidalita
  • porucha telovej schémy
  • poruchy príjmu potravy ako mentálna anorexia, bulímia a obezita
  • problémy adoptovaných a detí v pestúnskych rodinách
Vypredané: 
391