Poruchy príjmu potravy

Kategória: 
E-knihy
Zameranie: 
psychiatria
psychoterapia
Väzba: 
e-kniha
Počet strán: 
124
ISBN: 
0
6.22€

Kniha sa predáva ako E-KNIHA na stiahnutie. Táto kniha podáva aktuálny prehľad o diagnostike, výskume rizikových faktorov, ako aj o psychoterapeutických a farmakologických prístupoch k liečbe anorexia nervosa, bulimia nervosa a binge - eating poruchy. Autori v nej detailne opisujú behaviorálne orientovaný terapeutický model a v konkrétnych príkladoch ilustrujú jeho centrálne prvky. Špeciálna pozornosť je venovaná dôležitým aspektom prvého rozhovoru s pacientkou a ujasneniu jej motivácie. Autori sa venujú aj psychoedukácii, identifikácii vyvolávajúcich faktorov, ako aj vytvoreniu individuálneho modelu ochorenia. Psychoterapeuti dostávajú do rúk cenné rady pre terapiu porúch príjmu potravy.

Vypredané: 
41