Vzťahová väzba, Ku koreňom lásky a úzkosti

Aké sú hlavné zdroje pocitu bezpečia, lásky, radosti a kde sú korene úzkosti, hanby, nenávisti a smútku?

Kategória: 
Knihy
Zameranie: 
psychiatria
psychológia
vzťahová väzba
Väzba: 
brožovaná väzba
Počet strán: 
300
ISBN: 
80-88952-28-X
Šírka: 
410
Výška: 
210
16.98€

Kniha je dostupná ako e-kniha TU! 

Jozef Hašto Vzťahová väzba - Ku koreňom lásky a úzkosti
Aké sú hlavné zdroje pocitu bezpečia, lásky, radosti a kde sú korene úzkosti, hanby, nenávisti a smútku? Akú úlohu hrajú vzťahy v našom živote? Podľa čoho ich utvárame? Ako ovplyvňujú naše zdravie? Ako funguje psychoterapia? Ako to všetko súvisí so vzťahovou väzbou, ""pripútaním"" (attachment) a pripútavacím správaním (attachment behavior) - to sú niektoré otázky, na ktoré sa pokúša hľadať odpovede táto kniha.

Webové odkazy súvisiace s témou:
www.safe-programm.de
Ide o primárnu prevenciu emočných porúch vyvinu. Program je založený na teórii vzťahovej väzby. Autorom programu je K.H.Brisch.
Stránka je v nemeckom jazyku.

www.base-babywatching.de
Program podpory rozvíjania empatie u detí v škôlkach a školách, pomáha im, aby sa správali menej agresívne, viac prosociálne a menej úzkostne. Stránka je v nemeckom a anglickom jazyku, autor K.H.Brisch.

www.vydavatelstvo-f.sk/f-blog/
Vyjadrenie Doc. MUDr. Jozefa Hašta, PhD. k téme bondingu pre portál zenskekruhy.sk

Vypredané: 
Vypredané
0