Psychoterapia - súčasť komplexnej terapie chorých na schizofréniu

Kategória: 
E-knihy
Zameranie: 
psychoterapia
Väzba: 
e-kniha
Počet strán: 
0
ISBN: 
0
1.00€

I. časť - psychoterapia pri ochorení na schizofréniu -
hlavné školy psychoterapie schizofrénií -
skupinová psychoterapia a liečba prostredím -
psychodynamické teórie schizofrénneho ochorenia -
metódy psychologického zaobchádzania a pacientami -
princípy vzťahovej, supportívnej a behaviorálnej psychoterapie
II. časť - O podstate imaginatívnych psychoterapií

Vypredané: 
82