Psychosomatické syndrómy

Kategória: 
E-knihy
Zameranie: 
psychosomatika
Väzba: 
e-kniha
Počet strán: 
74
ISBN: 
0
3.00€

ODZ, Trenčín, 1989
Originál: H. Quint: Psychosomatische Syndrome. In: Psychiatrie der Gegenwart. Forschung und Praxis. Band II/1, Zweite Auflage. Klinische Psychiatrie 1. Hrsg. K. P. Kisker et. al. Berlin, Springer, 1972. s. 586 – 662.

Poznámka z roku 2020
S Quintovou kapitolou Psychosomatische syndrome som sa oboznámil už v roku 1973 a pomohla mi zorientovať sa vo vteda aktuálnom chápaní psychosomatických synndromov z hľadiska psychodynamicky orientovaného psychiatra. Odvtedy sa v mnohom rozšírilo a prehĺbilo naše chápanie, vidíme to napr. keď prelistujeme 8. vydanie Uexkull Psychosomatische Medizin.Theoretische Modelle und klinische praxis, Hrsg. Kohle, K. et al., 1240 stranovú reprezentatívnu učebnicu vo veľkom formáte, ktorá vyšla v r. 2017. Niektoré tézy a hypotézy uvádzané Quintom boli v ďalších desaťročiach precizované alebo aj vyvrátené. Myslím si ale, že poznať históriu a vývoj v odbore, ktorý nás zaujíma nikdy nie je na škodu. Takže som rád, že môj konspekt, ktorý sa najprv šíril ako samizdat sa opäť stane dostupný. J.H.

Vypredané: 
955