Schellong J.

Julia Schellong, Dr. med. zastupujúca riaditeľka, vedúca lekárka Psychotraumatológie, odborná lekárka pre psychosomatickú medicínu a psychoterapiu, tiež psychiatriu a psychoterapiu, psychoanalytička na Univerzitných klinikách Carl Gustav Carus Technickej univerzity v Drážďanoch.