Panksepp J.

Jaak Panskepp, PhD., bola predsedom Bailyho nadácie pre výskum zdravia zvierat na fakulte Veterinárnej medicíny na Washington State University´s College a emeritným profesorom Katedry psychológie na Bowling Green State University.