Hofmann Arne

Dr. med. Arne Hofmann
sa narodil v roku 1953, je odborným lekárom pre psychoteraputickú a internú medicínu. Od roku 1994 buduje a vedie rôzne stacionárne a ambulantné modelové zariadenia pre psychicky traumatizovaných pacientov. Je supervízorom a poradcom pri starostlivosti o obete nešťastí a katastrof. Vedúci Nemeckého EMDR inštitútu, docent na Univerzite v Kolíne.