Zoznam všetkých titulov Vydavateľstva F

* knihy označené týmto symbolom sú u nás už vypredané. Môžete skúsiť cez Vášho kníhkupca alebo distribučné fi:, Inform, Partner Technic,  knižnice alebo elektronicky na web. stránke Vydavateľstva F.
 

 

 • Adamove, J.: Vzťahová väzba v detstve a v dospelosti. Stručný prehľad poznatkov. 268 strán, dostupná len ako e-kniha: 2,00€

 • Alberti R., M. Emmons: Asertivita a rovnosť vo vašom živote a vzťahoch. Vaše plné právo! 245 strán, 13,90 €, akciová cena 10,50 €

 • Alexander F., Benedek T.: Psychosomatická medicína. Jej princípy a ciele. 208 strán, dostupná len ako e-kniha: 6,20 €

 • APA: Príručka k diagnostickým kritériám z DSM-5® (aj s kódmi podľa MKCH) 450 strán, 13,00€, akciová cena 9,75€

 • Argelander H.: Prvé interview v psychoterapii. 82 strán, 5,20 €, akciová cena 3,90 €* dostupná len ako e-kniha: 3,28€

 • Axline V.M.: Dibs v hľadaní seba samého pri terapii hrou. 145 strán, 12,90€, akciová cena 9,67€

 • Backhaus J., D.Riemann : Poruchy spánku. Pokroky v psychoterapii. 136 strán, 9,81 €, akciová cena 7,40 €

 • Barnhill J.W.: Psychické poruchy – kazuistiky. Diagnostika podľa DSM - 5 TM. 291 strán, 25,60 €, akciová cena 19,20 €

 • Beck D.: Krátkodobá psychoterapia. 120 strán, 8,09 €, akciová cena 6,10 €*, dostupná len ako e-kniha: 5,13€

 • Beetz A., Julius H., Kotrschal K., Turner D.C., Uvnäs-Moberg K.: Vzťahová väzba s domácimi zvieratami. 275 strán, 14,00€, akciová cena 10,50€

 • Bellak L., Krátkodobá intenzívna psychoterapia a naliehavé stavy. dostupná len ako e-kniha: 6,20€

 • Benkert O., H. Hippius : Príručka psychiatrickej farmakoterapie. 460 strán, 14,44 €, akciová cena 10,80 €

 • Benz W.: Holokaust. S doslovom Kataríny Hradskej. Tragédia slovenských Židov. 123 strán, 6,40 €, akciová cena 4,80 €

 • Bertolote Dr. J. M. et al.: Prevencia samovrážd. Príručka pre: zdravotníckych pracovníkov; pre pracovníkov zamestnaných v médiách; pre učiteľov a ostatných pracovníkov; pre praktických lekárov. Všetky dostupné len ako e-knihy: 1€ každá

 • Blaser A., et al. : Na problém orientovaná psychoterapia. Koncept integrovanej krátkodobej psychoterapie. 302 strán, 5,78 €, akciová cena 4,30 €

 • Bleuler E. a M. : Učebnica psychiatrie. 356 strán, 20,99 €, akciová cena 15,70 €

 • Blumenfield M., M.L.A. Tiamson: Konzultačná/Liaison psychiatria. Consultation-Liaison Psychiatry. Praktická príručka. 225 strán, 15,66 €, akciová cena 11,70 €

 • Bohus M.: Borderline porucha osobnosti. Pokroky psychoterapie. 152 strán, 8,67 €, akciová cena 6,50 €

 • Bräutigam, W.: Reakcie neurózy poruchy osobnosti. 265 strán, dostupná len ako e-kniha: 1,98€

 • Breger L.: Dostojevskij - autor ako psychoanalytik. 303 strán, 23,00 €, akciová cena 17,25 €

 • Breger L.: Freud - temnota uprostred vízie. 530 strán, 19,00 €, akciová cena 14,25 €

 • Breger L.: Súčasná dlhodobá analytická psychoterapia. Križujúce sa životy. Katamnézy po desaťročiach od ukončenia dlhodobých terapií. 160 strán, 9,99 €, akciová cena 7,50 €

 • Brisch K.H.: Bezpečná vzťahová väzba. Attachment v tehotenstve a prvých rokoch života. 150 strán, 9,99 €, akciová cena 7,50 € * dostupná aj ako e-kniha: 6,30€

 • Brüne M.: Evolučná psychiatria. Pôvod psychopatológie. 424 strán, 23,00€, akciová cena 17,25 €

 • Busch F. N., M. Rudden, T.Shapiro: Psychodynamická terapia depresie. 204 strán, 14,55 €, akciová cena 10,90 €

 • Buss D.M.: Vrah v nás. Prečo sme programovaní k zabíjaniu. 268 strán, 10,90 €, akciová cena 8,20 €

 • Campbell W.H., Rohrbaugh R.M.: Biopsychosociálny prístup - manuál...duševného zdravia. 186 strán, 12,55 €, akciová cena 9,40€

 • Cepeda C.: Psychiatrické interwiew s deťmi a mladistvými. 286 strán, 21,84 €, akciová cena 16,40 €

 • Cohn R.: Terapia vývinovej traumy zo zanedbávania v detstve. 193 strán, 14,00 €, akciová cena 10,50 €

 • Černák P., Hašto J., et al.: Križovatky psychoterapie a neurovied. 74 strán*

 • Davanloo H.: Intenzívna krátkodobá dynamická psychoterapia. 227 strán, dostupná len ako e-kniha: 5,00€

 • Dührssen A.: Dynamická psychoterapia. 118 strán, 5,78 €, akciová cena 4,30 € dostupná aj ako e-kniha: 3,61€

 • Dührssen A.: Biografická anamnéza z hlbinne-psychologického aspektu. 94 strán, 5,78 €, akciová cena 4,40 €

 • Dulcan M.K., D.R.Martini: Detská a dorastová psychiatria. Stručný sprievodca. 280 strán, 20,79 €, akciová cena 15,60 €* dostupná len ako e-kniha: 13,10€

 • Eidelberg L.: Tvár pod maskou. Pracovný deň psychoanalytika.160 strán, 7,00 €, akciová cena 5,20 €

 • Eikelmann B. : Sociálna psychiatria. Základné poznatky a prax. 172 strán, 13,00 €, akciová cena 9,80 €

 • Erdély Z.E.: A skutočnosť predsa jestvuje. 138 strán, 8,09 €, akciová cena 6,07 €, dostupná aj ako e-kniha: 5,12€

 • Erdély Z.E.: Ako to poviem mojej mame? Vyvlastnené self. 77 strán, 6,87 €, akciová cena 5,15 €* dostupná len ako e-kniha: 4,33€

 • Ernst, K.: Praktická klinická psychiatria. 283 strán, dostupná len ako e-kniha: 6,10€

 • Fedor-Freybergh P.G.: Prenatálne dieťa. Psychosomatické charakteristiky prenatálneho a perinatálneho obdobia ako prostredia dieťaťa. 65 strán, 6,49  €, akciová cena 4,87 €* dostupná len ako e-kniha: 4,60€

 • Fedor-Freybergh P.G.: Rozprávka o Vtákovi šťastia. 32 strán, 6,00 €, akciová cena 4,50 €* dostupná len ako e-kniha: 3,78€

 • Froelich, R.E., Bishop, F.M.: Lekársky rozhovor v praxi. 185 strán, dostupná len ako e-kniha: 3,50€

 • Gabbard G.O.: Dlhodobá psychodynamická psychoterapia. Základný text. Jadrové kompetencie v psychoterapii. 208 strán, 15,19 €, akciová cena 11,40 €

 • Gabbard G. O.: Protiprenos. Problematika v psychiatrickej praxi. 93 strán, 6,53 €, akciová cena 4,90 €

 • Goulding M., Goulding R.: Zmena života pomocou Terapie novým rozhodnutím. 307 strán, 15,00 €, akciová cena 11,25 €

 • Greenspan S. I.: Klinické interview s dieťaťom. Sprievodca vývinom detskej duše. Bio-psycho-sociálny prístup. 259 strán, 21,32 €, akciová cena 16,00 €* dostupná len ako e-kniha: 13,45€

 • Grieser M.T., Müller R.: Mentalizovanie s deťmi a mladistvými pri psychoterapii a prevencii. 220 strán, 14,10€ akciová cena 10,57€

 •  Hahlweg K., M. Dose : Schizofrénia. Terapeutická príručka. 122 strán, 11,83 €, akciová cena 8,90 €

 • Hartmann E.: Sny. Podstata a funkcie snívania. 180 strán, 12,00 €, akciová cena 9,00 €

 • Hartmann E.: Hranice v nás a vo svete. Nový pohľad na svet.149 strán, 9,99 €, akciová cena 7,50 €

 • Hašto J.: Vzťahová väzba. Ku koreňom lásky a úzkosti. 300 strán, 16,98 €, akciová cena 12,70 €* dostupná len ako e-kniha: 10,69€

 • Hašto J.: Autogénny tréning. Nácvik koncentratívneho sebauvoľnenia. Základné informácie. 4.doplnené vydanie. 67 strán, 2,90 €, akciová cena 2,18 €

 • Hašto J. (ed.):Terapia depresií. 78 strán, 5,20 €, akciová cena 3,90 €*

 • Hašto J., P. Breier, P. Černák, A. Rakús, et al.: Reforma psychiatrickej starostlivosti v SR. 88 strán * dostupná len ako e-kniha: 1,00 €

 • Hašto J., H.Vojtová: Posttraumatická stresová porucha. bio-psycho-sociálne aspekty. EMDR a autogénny tréning pri pretrvávajúcom ohrození. Prípadová štúdia. 2.doplnené vydanie.189 strán, 6,00 €, akciová cena 4,50 €* dostupná len ako e-kniha: 3,78€

 • Hašto J.: Diagnostické a diferenciálne diagnostické moduly podľa WHO-ICD-10. 151 strán, dostupná len ako e-kniha: 1,00 €

 • Hašto J.: Rodinná terapia. 19 strán, dostupná len ako e-kniha: 1€

 • Hašto J.: Psychoterapia - súčasť komplexnej terapie chorých na schizofréniu, 53 strán, dostupná len ako e-kniha: 1,00 €

 • Hašto J.: Interpretácia symbolov, 32 strán, dostupná len ako e-kniha: 4,49€

 • Hautzinger M.: Depresia. 86 strán, 5,78 €, akciová cena 4,30 €

 • Hell D., D. Schüpbach: Schizofrénie. Základy pre porozumenie a orientáciu. 112 strán, 8,67 €, akciová cena 6,50 €

 • Hill C. E.: Práca so snami v psychoterapii. 301 strán, 20,01 €, akciová cena 15,00 €

 • Hoffman K., Cooper G., Powell B.: Kruh bezpečného rodičovstva. Ako podporiť bezpečnú vzťahovú väzbu vášho dieťaťa a jeho emočnú odolnosť a slobodu v skúmaní seba a sveta. 252 strán, 13,90 €, akciová cena 10,43 €

 • Hofmann A.: EMDR – Terapia psychotraumatických stresových syndrómov. 252 strán, 13,00 €, akciová cena 9,80 €

 • Hochgerner M., V.Pokorny (ed.): Koncentratívna pohybová terapia v teórii a praxi. 233 strán, 7,80 €, akciová cena 5,90 €

 • Horowitz M.J.: Liečba syndrómov podmienených stresom. 111 strán, 8,67 €, akciová cena 6,50 €, dostupná aj ako e-kniha: 5,46€

 • Hughes P., D.Riordan : Psychodynamická psychoterapia – vysvetlená. 173 strán, 10,58 €, akciová cena 7,90 €

 • Jacobi C., T. Paul, A. Thiel: Poruchy príjmu potravy. Pokroky v psychoterapii. 128 strán, 9,81 €, akciová cena 7,40 €* dostupná len ako e-kniha: 6,22€

 • Johnson W. B., K. Murray : Bláznivá láska. Vyznajte sa v problémovej osobnosti Vášho partnera. 242 strán, 16,01 €,akciová cena 12,00 €

 • Junker T.: Evolúcia človeka. Edícia Kauza Homo Sapiens. 112 strán, 7,08 €, akciová cena 5,30 €

 • Jürgens U., D. Ploog: Od etológie k psychológii. 63 strán, 5,48 €, akciová cena 4,10 €

 • Kaščáková N.: Obranné mechanizmy z psychoanalytického, etologického a evolučno-biologického aspektu. 137 strán, 7,92 €, akciová cena 5,90 €* dostupná len ako e-kniha: 4,95€

 • Kind H.: Psychiatrické vyšetrenie. 156 strán, 10,98 €, akciová cena 8,20 €

 • Kirschenbaum H.: Carl Rogers. Život a dielo. 644 strán, 25,00 €, akciová cena 18,75 €

 • Kockott G., E.M. Fahrnerová : Sexuálne poruchy u muža. 178 strán, 4,00 €, akciová cena 1,00 €

 • Kunovská, J.: Stopy. Arteterapeutický projekt pre tých, ktorí prežili holokaust. 102 strán, dostupná len ako e-kniha: 1,00 €

 • Kühner C., I.Weber : Predchádzanie depresiám. 204 strán, 13,00 €, akciová cena 9,75 €, dostupná aj ako e-kniha: 9,10€

 • Langen D.: Sprievodca hypnózou v medicíne. Úvod do lekárskej praxe.115 strán, 5,20 €, akciová cena 3,00 €

 • Lavie P.,G.Pillar, A.Malhotra: Poruchy spánku. Diagnostika, manažment a liečba. 177 strán, 9,81 €, akciová cena 7,40 €, dostupná aj ako e-kniha: 6,90€

 • Lazarus A.A., C.N. Lazarus, A. Fay: Neverte tomu! Štyridsať toxických myšlienok, ktoré Vás privádzajú do šialenstva. 140 strán, 9,47 €, akciová cena 7,10 €

 • Leuner, H.: Imaginácia ako zrkadlo nevedomého duševného života. 33 strán, dostupná len ako e-kniha: 3,00€

 • Levenson H., S. F. Butler, T.A. Powers, B.D. Beitman: Krátka dynamická a interpersonálna terapia. 174 strán, 15,36 €, akciová cena 11,50 €

 • Lindenmeyer J.: Závislosť od alkoholu. Pokroky v psychoterapii. 137 strán, 9,22 €, akciová cena 6,90 €

 • Lütz M.: Načo je psychoterapia, pán Kernberg? 152 strán, 13,00 €, akciová cena 9,75 €

 • Maercker A.: Psychická trauma a poruchy po traume. 105 strán. 10,00€ akciová cena 7,50€

 • Mentzos S.: Psychodynamické modely v psychiatrii. 150 strán, 8,67 €, akciová cena 6,50 €

 • Milgram S.: Poslušnosť voči autorite. 222 strán, 10,60 €, akciová cena 7,90 €

 • Milrod B., F.Busch, A. Cooper, T. Shapiro: Psychodynamická psychoterapia panickej poruchy. Manuál. 115 strán, 9,24 €, akciová cena 6,90 €* dostupná len ako e-kniha: 5,80€

 • Nawka, P., P.Černák,J.Hašto (ed.): Reintegrácia psychosociálne postihnutých do spoločnosti. Súčasný stav a perspektívy. (Zborník). 208 strán, 2,31 €,
  akciová cena 1,70 €*

 • Nestler E.J., Hyman S.E., R.C.Malenka: Molekulárna neuropsychofarmakológia. Základy klinických neurovied.500 strán, 15,00 €, akciová cena 11,25 €

 • Novalis P. N., S. J. Rojcewicz, R. Peele: Klinická príručka podpornej psychoterapie. 421 strán, 19,92 €, akciová cena 14,90 €

 • Panksepp J., Biven L.: Archeológia mysle. Neuroevolučný pôvod ľudských emócií. 545 strán, 22,50 €, akciová cena 16,88 €

 • Philipe A.: Kratší ako vzdych. 86 strán, 8,00 €, akciová cena 6,00 €

 • Post J.M.: Narcizmus a politika. Sny o sláve. 264 strán 19,00€, akciová cena 14,25€

 • Quint H.: Psychosomatické syndrómy. 74 strán, dostupná len ako e-kniha: 3,00€

 • Reichfleisch U.: Transsexualizmus - rodová dysfória - pohlavná inkongruencia – transidentita. 70 strán, 11,00€, akciová cena 8,25€

 • Riba M.B., R.Balon: Kompetentná kombinácia farmakoterapie a psychoterapie. 170 strán, 9,81 €, akciová cena 7,40 €

 • Ritvo E.C., I. D. Glick: Párová a rodinná terapia. Stručný sprievodca. 198 strán, 12,70 €, akciová cena 9,52 € dostupná aj ako e-kniha: 7,98€

 • Rief W., W. Hiller: Somatizačná porucha a hypochondria. 125 strán, 5,78 €, akciová cena 4,30 € dostupná aj ako e-kniha: 3,61€

 • Robinson D. J.: Poruchy osobnosti - podľa DSM – IV – vysvetlené. 128 strán, 8,67 €, akciová cena 6,50 €

 • Rudolf G., Henningsen P.: Psychoterapeutická medicína a psychosomatika. 403 strán, 19,90 €, akciová cena 14,92 €

 • Sederer L.L.: Ako zlepšiť duševné zdravie. 133 strán, 11,90 €, akciová cena 8,93 €

 • Shazer Steve.: Kľúče k riešeniu v krátkej terapii, 138 strán, dostupná len ako e-kniha: 3,95€

 • Schaub A., B. Bernhard, L. Gauck: Kognitívne – psychoedukačná liečba bipolárnych porúch. Terapeutický manuál. 186 strán, 20,22 €,
  akciová cena 15,20 €* dostupná len ako e-kniha: 12,78€

 • Schauer M., F. Neuner, T. Elbert: Naratívna expozičná terapia (NET). Krátkodobá terapia pre traumatické stresové poruchy. 214 strán, 12,00 €, akciová cena 9,00 € *

 • Schlegel L.: Psychoterapia. Prehľad historicky a aktuálne významných psychoterapeutických smerov a metód.398 strán, 19,99 €, akciová cena 15,00 €

 • Schlegel L.: Základy hlbinnej psychológie s osobitným zreteľom na neurozológiu a psychoterapiu. Diel I - III v jednom zväzku. 538 strán, 20,22 €, akciová cena 15,20 €

 • Schlegel L.: Základy hlbinnej psychológie s osobitným zreteľom na neurózológiu a psychoterapiu. Diel IV. Polarita duše a jej integrácia podľa C.G.Junga a imaginatívne metódy v psychoterapii. 251 strán, 20,00 €, akciová cena 14,90 €

 • Schlegel L.: Transakčná analýza ako kreatívne spojenie hlbinnej a kognitívnej psychoterapie.576 strán, 18,00€, akciová cena 13,50 €

 • Schwartz B.,Flowers J. V.: Ako zlyháva terapeut. 50 spôsobov ako stratiť alebo poškodiť vašich pacientov. 166 strán, 11,50 €, akciová cena 8,60 €

 • Schwartz B.,Flowers J. V.: Myšlienky pre psychiatrov a psychoterapeutov. Reflexie o terapeutickom umení. Séria praktického terapeuta.159 strán, 10,09 €, akciová cena 7,60 €

 • Small L.: Krátkodobé psychoterapie. 299 strán, dostupná len ako e-kniha: 6,00€

 • Spar J.E., A. La Rue: Geriatrická psychiatria. Stručný sprievodca. 239 strán, 17,03 €, akciová cena 12,80 €*

 • Steiner J. F. : Treblinka. 286 strán, 11,99 €, akciová cena 8,99 €

 • Ullman Montague, M.D.: Úcta k snom. Skupinový prístup k výkladu snov. 285 strán, dostupná len ako e-kniha: 7,99€

 • Uvnäs Moberg, K.: Hormón blízkosti. 171 strán, 13,00 €, akciová cena 9,80

 • Trenckmann U., B. Bandelow: Psychiatria a psychoterapia. Odporúčané informácie pre pacientov, príbuzných, priateľov. 270 strán, 16,76 €,
  akciová cena 12,60 €* dostupná len ako e-kniha: 10,57€

 • Wiesenhutter E.: Seminár o snoch. 100 strán, dostupná len ako e-kniha: 3,34€

 • Weissman M.M., J. C. Markowitz, G.L. Klerman: Interpersonálna psychoterapia. Kompletný sprievodca. 454 strán, 19,00 €, akciová cena 14,20 €

 • Wetzig-Würth H., P. Müller: Psychoterapeutický rozhovor. Terapeuticky účinné dialógy v lekárskej praxi. 224 strán, 12,70 €, akciová cena 9,50 €* dostupná len ako e-kniha: 7,98€

 • Wiston A., R.N.Rosenthal, H. Pinsker: Úvod do podpornej psychoterapie. Jadrové kompetencie v psychoterapii. 202 strán, 15,14 €,
  akciová cena 11,40 €* dostupná len ako e-kniha: 10,64€

 • Worden J.W.: Smútkové poradenstvo a smútková terapia. Príručka pre odborníkov z oblasti duševného zdravia. 287 strán, 14,93 €, akciová cena 11,20€

 • Wöller W.: Disociácia. Keď sa odpojí časť duše. 152 strán, 12,00€, akciová cena 9,00€

 • Wöller W., J. Kruse: Hlbinná psychoterapia. Základy a návody pre prax.536 strán, 22,53 €, akciová cena 16,90 €

 • Wöller W., Lampe A., Matthess H., Schellong J., Leichsering F., Kruse J.: Psychodynamická terapia komplexnej posttraumatickej stresovej poruchy. 161 strán, 12,00 €, akciová cena 9,00 €

 • Wright J. H., M. R. Basco, M. E. Thase: Učenie sa kognitívno- behaviorálnej psychoterapii. Ilustrovaný sprievodca. 319 strán, 13,30 €, akciová cena 9,99 € dostupná aj ako e-kniha: 8,39€

 • Wright J. H., M. R. Basco, M. E. Thase: DVD sprievodca - Učenie sa kognitívno- behaviorálnej psychoterapii. Ilustrovaný sprievodca. 10,96 €, akciová cena 8,22 €

 • Zikmund V.: Zamyslenia. Úvahy, eseje, fragmenty, verše. 99 strán, 5 €, akciová cena 3,75 €

 • Zikmund V.: Zamyslenia II. Úvahy, eseje, fragmenty, verše, 146 strán, 8,70 €, akciová cena 6,52 €

 

 

!! Objavte cestu, ako ísť ďalej. Podpora a rady pre každého, koho postihla schizofrénia. 96 strán.(grátis)