Rozhovor pre časopis Mosty k rodine

Primerané napĺňanie potrieb v detstve do istej miery rozhoduje o odolnosti jedinca na stresy v dospelosti

Redaktorka: Andrea Eliášová, Mosty k rodine
Odpovedá: Jozef Hašto, psychiater a psychoterapeut
Publikovaný: 2/2011, ročník 2, 4-11 s.

(Rozhovor nájdete v časopise Mosty k rodine, ktorý vydáva v internetovej podobe organizácia Úsmev ako dar, www.mostykrodine.sk ).