Kurz autogénneho II. – vyšší stupeň 1

13.-14. marec 2015, o 16:00 hod

Kurz zahŕňajúci teóriu, metodiku a skúsenosť na sebe v skupine – 10 hodín (1 učebná hodina = 45min).
Určené: psychiatrom a lekárom aj iných odborov, psychológom, absolventom magisterského štúdia sociálnej práce, ošetrovateľstva, liečebnej pedagogiky, ktorí už absolvovali kurz Autogénneho tréningu I. – základný stupeň.
Vedenie: Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD., mobil: 0908 764 549
Organizačné otázky: PhDr. Zuzana Fritzová, e-mail: j.hasto.tn@gmail.com alebo mobil: 0907 55 33 24.
Miesto: Bratislava, Heydukova 27, prízemie, zvonček Pro mente sana.
Čas: 13.-14. marec 2015, začiatok v piatok o 16:00 hod., prezentácia od 15:30 hod., ukončenie v sobotu o 13:00 hod. (skupinová práca v piatok 16:00 – 20:00hod, sobota 8:00 -13:00 hod.).
Prihlášky posielajte na adresu: j.hasto.tn@gmail.com Uveďte prosím svoje ukončené vzdelanie, svoju e-mailovú, tiež poštovú adresu, dátum narodenia (kvôli zasielaniu potvrdení absolventom) a telefón.
Platba: 54 € členovia SPS, 57 € nečlenovia SPS, bankovým prevodom na č.ú.:2620787296/1100, Pro mente sana s.r.o. – uveďte svoje meno a symbol AT. E-mailom informujte o realizovaní platby.
Kapacita skupiny je limitovaná. Akceptáciu účasti potvrdíme podľa poradia prihlásených a definitívne po obdržaní platby. Ak bude počet prihlásených presahovať kapacitu skupiny, bude ponúknutý ďalší termín konania.
Prosím prineste si prezuvky.
Ubytovanie: v Bratislave podľa vlastných možností, informácie môžete získať na tel.: 12 111 alebo na internete (v BA je možné získať aj relatívne lacné ubytovanie).

Účastníci kurzu obdržia potvrdenie o absolvovaní školenia.

Odporúčaná literatúra:

- Hašto, J.: Interpretácia symbolov s prihliadnutím k archetypálnym významom. PO NSP Trenčín, 1994, 33 strán. (www.vydavatelstvo-f.sk )
- Schultzov Autogénny tréning. Konspekt z monografií o AT vypracoval J. Hašto, 70 strán. (www.vydavatelstvo-f.sk)
- Hašto, J., Haštová, M., Kovaničová, M.: Vyšší stupeň Autogénneho tréningu. 59 strán. (www.vydavatelstvo-f.sk, dostupné po zaregistrovaní v F-klube )

Slovenská Psychoterapeutická Spoločnosť
Pracovná skupina pre hypnózu, autogénny tréning, Jacobsonovu progresívnu svalovú relaxáciu a integratívne prístupy
Pro mente sana, Trenčín/Bratislava