F-BLOG

17.-18. február 2017 PSR je osvedčená metóda na redukciu stresu a zvýšenie kvality života,účinná v liečbe viacerých psychických a psychosomatických porúch. Kurz zahŕňa teóriu, metodiku a skúsenosť na sebe v skupine a v dvojiciach– 10 hodín.
31.3.-1.4. 2017 Kurz zahŕňajúci teóriu, metodiku a skúsenosť na sebe v skupine a v dvojiciach / trojiciach – 10 hodín.
I. – základný stupeň 7.-8. apríl 2017 Kurz zahŕňajúci teóriu, metodiku a skúsenosť na sebe v skupine – 10 hodín (1 učebná hodina = 45 min).
Ako môžu svojpomocné skupiny postavené na princípe 12 krokov, ako ich formulovali Anonymní alkoholici, pomôcť naši klientom, pacientom a ako môžu inšpirovať našu prácu?
Psychoterapeutická práca s traumatizovanými ľuďmi nás učí pokore: voči životu, voči vlastným možnostiam pomôcť, voči neuveriteľným zdrojom prežitia a sebaliečenia. Ľahko sa stane, že narazíme na limity a cítime bezmocnosť.
ATASK - Asociácia transakčnej analýzy Slovenska oznamuje, že otvára dlhodobý výcvik v transakčnej analýze TA3R 2017-19 Transakčná analýza je teória o ľudskej osobnosti a ľudskom správaní. Je to ucelený systém psychoterapie vytvorený Ericom Berne (1910-1970) v 50tych rokoch minulého storočia. Medzi atraktívne črty TA patrí jej aplikovateľnosť v rôznych situáciách ako je psychoterapia, poradenstvo...
Nemocnica priateľská k matkám a deťom Súčasťou konferencie "Mother Friendly Hospitals - It´s time" (Nemocnice priateľské k matkám - Už je načase), ktorej sme sa spoločne so Zuzkou Kriškovou zúčastnili 29. apríla v Záhrebe, bola aj prednáška zástupcu Medzinárodnej federácie gynekológov a pôrodníkov (FIGO), Dioga Ayresa De Campos. Vo svojej prezentácii sa detailne snažil priblížiť desať krokov...
V predchádzajúcom článku sme písali, že na začiatku našej činnosti sme nemali jazyk, ktorým by sme mohli pomenovať to, čo dnes už veľmi jasne pomenúvame ako násilie a nerešpekt pri pôrode. Tento pojem používa aj WHO (slovenský preklad ich vyhlásenia si môžete prečítať tu) avšak ani zďaleka to nie je jediný pojem, s ktorým sa môžete stretnúť. Iné pojmy nájdete vo vedeckých článkoch, inak budú...
Odporúčania, ako čeliť kremeľským dezinformáciám: PDF Kremlin Watch Policy Paper, Jakub Janda, júl 2016.
Odhaľovanie dezinformácií a reakcie na aktuálne hoaxy: Dezinformácie Hoaxy Propaganda
Kurz zahŕňajúci teóriu, metodiku a skúsenosť na sebe v skupine a v dvojiciach / trojiciach – 10 hodín. Určené: psychiatrom a lekárom aj iných odborov, psychológom, absolventom magisterského štúdia sociálnej práce, ošetrovateľstva, liečebnej pedagogiky.
Určené: psychiatrom a lekárom aj iných odborov, psychológom, absolventom štúdia sociálnej práce, ošetrovateľstva, liečebnej pedagogiky, ktorí už absolvovali kurz Autogénneho tréningu I. – základný stupeň.
VRBA-WETZLER MEMORIAL Prednáška: Jozef Hašto youtube: https://www.youtube.com/watch?v=6miDQP02YiI
Ako tenká je hranica medzi dobrom a zlom? Ako a prečo sa dobrí ľudia obrátia ku zlu? Boli by sme všetci za určitých podmienok zlí? V Hyde Parku Civilizácia odpovie profesor Philip Zimbardo, psychológ, autor a účastník presláveného Stanfordského väzenského experimentu. Povahu dobra a zla sa snažil vystopovať aj v novodobých väzniciach, podrobne skúmal týranie väzňov v Abú Ghrajb. O temnejších...
Techniku Dr. Hamilton používa, aby utíšil deti počas návštevy v ordinácii. youtube: https://www.youtube.com/watch?v=j2C8MkY7Co8
Kurzy autogénneho tréningu v dvoch tremínoch I. Termín: 4.-5.decembra 2015 II. Termín: 11.-12. decembra 2015
Kurzy autogénneho tréningu v dvoch tremínoch I. Termín: 4.-5.decembra 2015 II. Termín: 11.-12.dec. 2015
Kurzy autogénneho tréningu v dvoch tremínoch I. Termín: 4.-5.decembra 2015 II. Termín: 11.-12.dec. 2015
Psací seminář aneb „Jak začít psát a dokončit kolokviální práci, psychoanalytický článek nebo kazuistiku“