Psychiatria a psychoterapia

Pomáha lekárovi pri poskytovaní informácií pacientovi a jeho rodinným príslušníkom o psychiatrickom ochorení. Obsahuje krátke a ľahko zrozumiteľné kapitoly o najdôležitejších klinických obrazoch v psychiatrii.

Kategória: 
E-knihy
Zameranie: 
psychiatria
psychoterapia
Väzba: 
e-kniha
Počet strán: 
270
ISBN: 
0
10.57€

Psychiatrické ochorenia si vyžadujú zvlášť starostlivé informovanie pacienta a jeho príbuzných zo strany lekára. "Odporúčané informácie pre pacientov" chcú pomôcť lekárovi pri rozhovore s pacientom tým, že obsahujú krátke ľahko zrozumiteľné kapitoly o najdôležitejších klinických obrazoch v psychiatrii a nevyhýbajú sa ani často komplikovanej právnej situácii. Lekár môže podľa vlastného uváženia poskytnúť pacientovi kópiu príslušnej kapitoly. Dostáva sa tak do súladu so zákonom, ktorý mu ukladá povinnosť informovať a pacient má šancu ešte si prečítať, čo sa dozvedel v rozhovore s lekárom, premýšľať o tom a pýtať sa. Pretože informovaný a poučený pacient je spokojnejší pacient.

Vypredané: 
82