Depresívna jeseň a zima?

Redaktorka: Sandra Tordová
Odpovedá: Jozef Hašto, psychiater a psychoterapeut
19.08.2011

Nemám informáciu, že by bol text publikovaný. J.H.
Depresívna jeseň a zima?
Depresie u väčšiny ľudí, ktorí nimi trpia, nie sú viazané na určité ročné obdobie. Môžu sa vyskytovať na jar, v lete, v jeseni, v zime. Ba dokonca niekedy môžu pretrvávať aj viac rokov. Najčastejšie depresie trvajú v priemere 4-5 mesiacov, existujú ale aj krátke depresie trvajúce len niekoľko dní, ba dokonca aj ultrakrátke depresie v trvaní iba niekoľkých hodín, pričom ich závažnosť, intenzita môže by ľahká, stredná alebo aj ťažká.
Keď sa zameriame na problematiku obdobia jesene a zimy, tak asi treba zdôrazniť, že väčšina ľudí prežíva túto časť roka v pohode, s plnou energiou a vie si vychutnať krásy jesennej prírody a zimnej beloby a tepla pod dobre izolujúcim oblečením. Niektorí ľudia to ale majú v neskorej jeseni a v zime sťažené, ak trpia tzv. sezónnou, zimnou depresiou. Tá sa obvykle objavuje v období novembra až februára. V priebehu života sa môže objaviť u 4-13% obyvateľstva. Tie vyššie percentá sa týkajú hlavne severnejšie položených krajín, čo pravdepodobne súvisí s výraznejším skrátením svetelného dňa. Tieto zimné, či presnejšie jesenno-zimné depresie bývajú dosť často typické svojou atypickosťou. Na rozdiel od typických depresívnych stavov je tu v popredí strata energie, zvýšená potreba spánku a jeho predĺženie, priberanie na váhe a hlad po sladkostiach, špeciálne čokoláde. Za poruchu sa tento stav považuje až vtedy, keď človeku prekáža v zvládaní svojho bežného života a povinností. Zdá sa, že ľudia trpiaci týmto problémom majú vrodenú zvýšenú zraniteľnosť na skrátenie svetelného dňa. Svetlo totiž pôsobí ako synchronizátor biologických rytmov, podobne ako sociálny kontakt, a keď sa tieto biologické regulácie v organizme rozladia, výsledkom môže byť depresia alebo atypická depresia. U mnohých týchto ľudí je liečebne účinná fototerapia. Existujú na to špeciálne svetelné zdroje jasného svetla, ktoré sú aj komerčne dostupné, ale, pokiaľ viem, poisťovne ich nepreplácajú. Používa sa intenzita osvietenia 5000 – 10 000 luxov a podľa použitej intenzity stačí v ranných hodinách si posedieť jednu až dve hodiny pred svetelným panelom, pričom je potrebné aspoň raz za minútu sa pozrieť priamo do svetla, aby sa svetlo dostalo na sietnicu. Takže človek si pri tom môže aj niečo čítať. Liečba svetlom sa aplikuje denne, väčšina ľudí má výrazný liečebný efekt už po štyroch dňoch. Potom možno buď pokračovať vo fototerapii alebo využiť medikamentóznu liečbu. Niektoré antidepresíva majú potvrdenú účinnosť v tejto indikácii (napr. moclobenid, fluoxetin, citalopram, bupropion). Fototerapiu i farmakoterapiu je potrebné konzultovať s psychiatrom. Pri probléme so zimnou depresiou môže niekedy pomôcť aj špeciálny paradoxný postup: zámerné predĺžené bdenie, ktoré síce môže byť dosť náročné na realizáciu pre spavého človeka, ktorému naviac chýba energia a elán, ale môže pomôcť. Postup je jednoduchý. Človek vynechá jednu noc spánku, celú ju prebdie až do nasledujúceho večera, môže si pritom naplánovať jednoduché činnosti, ktoré ešte zvláda. V prípade potreby možno takéto predĺžené bdenie opakovať jeden až dvakrát týždenne. Úľava sa môže dostaviť hneď na druhý deň po prebdenej noci.