Ako vzniká povaha?

„Keď sa povie povaha, tak v bežnom ponímaní sa ľuďom vybavia charakterové vlastnosti danej osoby a všetko, čo s tým súvisí. A v tom je každý človek do značnej miery jedinečný, hoci máme mnoho spoločných čŕt,“
hovorí známy slovenský psychiater prof. MUDr. JOZEF HAŠTO, PhD. (71).
„Dokonca niektoré vlastnosti máme spoločné aj s cicavcami všeobecne.“ Čo vlastne spôsobuje to, že sme takí, akí sme? Platí, že vrana k vrane sadá alebo že sa protiklady priťahujú? A predurčuje nás povaha na výber povolania?

 

Rozhovor redaktorky Kataríny Abeille s psychiatrom Jozefom Haštom o poruchách osobnosti,
uverejnený v časopise Téma, 12.II. 2021
Abeille, K. a Hašto, .J