KURZ AUTOGÉNNEHO TRÉNINGU II. – vyšší (meditačný) stupeň 1

15.-16. november 2019

 

Určené: psychiatrom a lekárom aj iných odborov, psychológom, absolventom magisterského štúdia sociálnej práce, ošetrovateľstva, liečebnej pedagogiky, ktorí už absolvovali kurz Autogénneho tréningu I. – základný stupeň. Kurz je otvorený aj záujemcom z iných profesií, ale absolvovanie nebude oprávňovať k používaniu metodiky u druhých.

 
Pro mente sana, Bratislava
Institut sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci
Slovenská psychoterapeutická spoločnosť

Kurz zahŕňajúci teóriu, metodiku a skúsenosť na sebe v skupine – 10 hodín (1 učebná hodina = 45min).

Vedenie: Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., mobil: 0908 764 549

Organizačné otázky: Mgr. Zuzana Okálová, e-mail: [email protected] alebo mobil: 0948 094 674.

Miesto: Bratislava, Heydukova 27, prízemie, zvonček pri vchode úplne hore Pro mente sana.

Čas: 15.-16. 11. 2019, začiatok v piatok o 16:00 hod., prezentácia od 15:30 hod., ukončenie v sobotu o 13:00 hod. (skupinová práca v piatok 16:00 – 20:00hod, sobota 8:00 -13:00 hod.).


Prihlášky posielajte na adresu: [email protected] Uveďte prosím svoje ukončené vzdelanie, svoju e-mailovú, tiež  poštovú adresu, dátum narodenia (kvôli zasielaniu potvrdení absolventom) a telefón.


Platba: 79 € , členovia SPS 75 €, bankovým prevodom na č.ú.:SK5111000000002620787296,(Tatra Banka), Pro mente sana s.r.o. – uveďte svoje meno a symbol AT-VS. E-mailom informujte o realizovaní platby.

 Kapacita skupiny je limitovaná. Akceptáciu účasti potvrdíme podľa poradia prihlásených a definitívne po obdržaní platby.

Prosím prineste si prezuvky.

 

Ubytovanie: v Bratislave podľa vlastných možností.
Účastníci kurzu dostanú potvrdenie o absolvovaní školenia.

Odporúčaná literatúra:

  • - Hašto, J.: Interpretácia symbolov s prihliadnutím  k archetypálnym významom. Trenčín, 1994, 33 strán. (www.vydavatelstvo-f.sk )
  • - Hašto, J., Haštová, M., Kovaničová, M.: Vyšší stupeň Autogénneho tréningu. 59 strán. (www.vydavatelstvo-f.sk )
  • -Hašto, J.: Autogénny tréning. Nácvik koncentratívneho sebauvoľnenia. Základné informácie. 4. doplnené vydanie. Bratislava: Vydavateľstvo F, 2018 (www.vydavatelstvo-f.sk )
  • -Leuner, H.: Imaginácia ako zrkadlo nevedomého duševného života (www.vydavatelstvo-f.sk )
  • -Ullman, M.: Úcta k snom (www.vydavatelstvo-f.sk)